Algemene voorwaarden

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn van toepassing de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de metaalunie, gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.

De leveringsvoorwaarden worden op uw verzoek toegezonden. Tevens vindt u op de achterzijde van de factuur die u van Strabeko b.v. ontvangt, de gehele tekst – de laatste versie van de leverings- en betalingsvoorwaarden van de Koninklijke Metaalunie.

Ons Kamer van Koophandelnummer, gedeponeerd in Tilburg, is 18019427.

Begin met chatten
Hulp nodig?
Hallo! Hoe kunnen we je helpen? Klik op '' Begin met chatten'' om ons een Whatsapp bericht te sturen! Wij helpen je graag verder.