Afgelopen half jaar hebben 3e jaarstudenten van Technische Bedrijfskunde van Hogeschool Avans ons ondersteund. Zij hebben onderzoek gedaan naar de beste manier om de eindvoorraad te verminderen en de mogelijkheden van levering aan de particuliere markt; JIT leveren. Dit het met oog op de te bouwen nieuwe fabriek. Hiervoor heeft er een intern en extern onderzoek plaatsgevonden, zoals sommige onder u lezers wellicht gemerkt hebben. Voor deze groepen zijn de belangen en wensen in kaart gebracht.

Hieronder volgt een samenvatting van de resultaten. Hartelijk dank voor de fijne samenwerking en jullie mooie onderzoek! gedaan door de studenten Jelle van As, Midas Belterman, Daan Dakpo, Karin Raaijmakers en Sander van de Ven.

Bij het interne onderzoek zijn er gesprekken gevoerd met medewerkers en observaties uitgevoerd op de werkvloer van Strabeko. Bij het extern onderzoek Business to Business (B2B) zijn er interviews uitgevoerd onder bestaande klanten en bij het extern onderzoek van de Business to Customer (B2C) is er een enquête rondgestuurd onder demografisch interessante mogelijke klanten. Bij het interne onderzoek zijn er verbeteringen mogelijk op meerdere gebieden namelijk; de 1.interne processen, 2. medewerkers en 3. de opslag van het materiaal van de klanten.

Poedercoating

Verbeteringen. Uit de externe analyses kwam naar voren dat er intern verbeteringen mogelijk zijn voor het vinden van gemotiveerde medewerkers en de snelheid van de uitgebrachte offertes. De goede relaties en altijd goede kwaliteit worden gewaardeerd en zorgen voor terugkerende klanten. Ook de gereedmelding van een product wordt ook op prijs gesteld.

Uit de externe analyse van de B2B blijkt dat de huidige klanten halen en brengen gedaan door Strabeko niet als standaard willen. Wel ziet 50% dit als af en toe handig. Over de andere opties aangeboden in het onderzoek; in een tijdslot ophalen, betalen voor opslag of wachten op de behandelde gecoate producten is verdeeldheid, waardoor hier geen conclusie over gegeven kan worden. Hiervoor is aanvullend onderzoek nodig.

Duurzaam in een nieuwe markt. De nieuwe markt van de B2C is een interessante optie. 73% van de potentiële klanten is bereid gebruik te maken van het nieuwe concept: producten opknappen in plaats van vervangen. Wel moet er op de bekendheid gelet worden. 88,5% van de respondenten geeft aan nog nooit van dit en/ of een soortgelijk concept gehoord te hebben. Van de respondenten is het overgrote deel dat in Noord-Brabant woont bereid om zijn product in Tilburg af te geven, maar tevens wil dezelfde groep ook gebruik maken van de eventuele haal- en breng service van Strabeko. De verdeeldheid ligt aan de situatie waar de persoon zich op dat moment in bevind. Als laatste is naar voren gekomen, dat het grootste deel van de respondenten graag ziet, dat er duurzaam transport wordt gebruikt wanneer producten door Strabeko gehaald en gebracht worden.

Resultaat. resultaten die uit bovenstaand onderzoek zijn gekomen, zijn verwerkt in een SFA (Suitability, Feasibility, Acceptability)-Matrix. Voor de SFA-Matrix zijn vier mogelijke opties opgesteld:

  • Optie 1: Alle orders in de business to business- en de particuliere markt worden opgehaald bij de klant door Strabeko en vervolgens weer geleverd door Strabeko.
  • Optie 2: Alleen de orders van de particuliere markt wordt verwerkt met een haal- en brengservice.
  • Optie 3: Er wordt geïnvesteerd in een pick-up point voor de orders van alle klanten. De B2B klanten en de particulieren kunnen zelf een tijdstip inplannen om de gewenste order op te halen.
  • Optie 4: Er wordt geen gebruik gemaakt van een haal- en brengsysteem. Beide markten komen de orders afgeven en ophalen.

Vanuit de SFA-Matrix zijn optie twee en vier als beste naar voren gekomen.

Het advies aan Strabeko luidt als volgt: Optie vier moet de standaard worden. Door middel van een Order Management System kunnen zowel particulieren, als zakelijke klanten hun eigen order inplannen. Ook kan hiermee de verwachte tijd wanneer het product opgehaald kan worden gevolgd worden. Hierdoor worden wachttijden en eindvoorraden beperkt. Daarnaast, wanneer optie vier is opgestart en loopt, kan er geleidelijk een pilot opgestart worden voor optie twee. Deze wagens die het transport van het materiaal verzorgen, zullen dan voornamelijk rijden voor de particuliere klanten. Wanneer er meer vraag komt vanuit de markt voor het leveren vanuit Strabeko, kan hier steeds verder op uitgebreid worden. Hiermee komt Strabeko een heel eind in de richting van JIT leveren!

Definitie van JIT Just-in-Time= Consumenten en producenten groei en conjunctuur – uit Japan afkomstig productiesysteem waarbij met de toeleveranciers wordt afgesproken om exact op tijd aan de productieband af te leveren. Overigens is het systeem Japan binnengebracht door generaal McArthur, die na de oorlog deskundigen liet aantreden, waaronder Demming. JIT is een onderdeel van de door Toyota geïntroduceerde lean-production (Womack, Jones & Roos, The Machine That Changed The World, 1990). Het doel van JIT is het minimaliseren van voorraden (dat kost immers geld) en het versoepelen van de productie (waar voorraden zorgden voor de buffers in een niet soepel lopende productie). In tegenstelling tot het traditionele Westerse concept dat een push-systeem kent: de goederen worden door de productielijn geduwd, is JIT een pullsysteem. De klant bestelt bij de dealer, die bestelt bij de fabriek, de ene afdeling bestelt bij de andere. JIT vergt een aantal samenhangende maatregelen: het elimineren van insteltijden van machines, een technisch perfect machinepark, streven naar een foutloos product, zodanig geschoolde medewerkers dat ze op alle fronten inzetbaar zijn, fouten worden open met elkaar besproken en gecorrigeerd.bron: EconomischWoordenboek.nl

 

 

 

 

 

Begin met chatten
Hulp nodig?
Hallo! Hoe kunnen we je helpen? Klik op '' Begin met chatten'' om ons een Whatsapp bericht te sturen! Wij helpen je graag verder.